ทัวร์มาเลเซีย 3วัน 2คืนรับหน้าด่าน รถบัส

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง  เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์รถบัสจากด่านสะเดา
ปีนัง - ป้อมปืนคอนวอลลิส - ปีนังฮิลล์ - เก็นติ้งไฮแลนด์ -จัตุรัสเมอร์เดก้า - ปิโตรนัส - กัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซียเกนติ้งปุตราจาย่ากัวลาลัมเปอร์รถบัสจากด่านสะเดา
เกนติ้ง ไฮแลนด์ - เฟิสร์ทเวิลด์พลาซ่า - ปุตราจาย่า - มัสยิดปุตรา -จัตุรัสเมอร์เดก้า - ปิโตรนัส - กัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์คาเมรอนรถบัสจากด่านสะเดา
เก็นติ้งไฮแลนด์ - เฟิสร์ทเวิลด์พลาซ่า - กัวลาลัมเปอร์ – จัตุรัสเมอร์เดก้า - ปิโตรนัส - คาเมรอนไฮแลนด์ - ตลาดเช้า
ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ปุตราจายาคาเมรอนรถบัสจากด่านสะเดา
กัวลาลัมเปอร์ - จัตุรัสเมอร์เดก้า - ปิโตรนัส - ปุตราจายา - มัสยิดปุตรา - คาเมรอน ไฮแลนด์ - สวนสตรอเบอรี่ 3 วัน 2 คืน