ทัวร์มาเลเซีย 2วัน 1คืน โดยรถบัส

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ โดยรถบัส จากกทม.
เก็นติ้งไฮแลนด์ - จัตุรัสเมอร์เดก้า - ปิโตรนัส - กัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา โดยรถบัสจากกทม.
กัวลาลัมเปอร์ -จัตุรัสเมอร์เดก้า - อีสตาน่าไนการ่า - ปิโตรนัส - เปอร์ดานาปุตรา - ปุตราจายา
ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง โดยรถบัสจากกทม.
กัวลาลัมเปอร์ - จัตุรัสเมอร์เดก้า - ป้อมปืนคอนวอลลิส - ปีนัง
ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอน  ปีนัง โดยรถบัสจากกทม.
คาเมรอนไฮแลนด์ -ไร่ชา - สวนสตรอเบอรี่ - ป้อมปืนคอนวอลลิส - ปีนังฮิลล์ - ปีนัง