ติดต่อ บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd
(ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32,
National Road No 6,
Krous Village,Sangkat Svay
Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com

จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ โดยรถบัสรับจากด่านสะเดา - 2วัน 1คืน
  • รหัสทัวร์
    :  KL110A
  • ระยะเวลา
    :  2วัน 1คืน (-)
เก็นติ้งไฮแลนด์ - จัตุรัสเมอร์เดก้า - ปิโตรนัส - กัวลาลัมเปอร์

รายการเดินทางโดยย่อ

 วันที่1 สะเดา เก็นติ้งไฮแลนด์ สกายเวย์ เฟิสร์เวิลด์พลาซ่า 

07.00 น.  เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่จุดนัดพบที่ด่านสะเดา จากนั้นเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่าน บูกิตคายูอีตั้ม ผ่านเมือง จังโหลน
12.00 น. แวะทานข้าวที่ Ipoh (มื้อที่1) หลังจากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ ถึงสถานี SKY WAY นำคณะทัวร์นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามภูเขาเป็นระยะทาง3.4 กิโลเมตรซึ่งมีความเร็วที่สุดในโลกและยาวที่สุดในเอเชีย (ควรเตรียมกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กเพื่อพักค้างคืน 1 คืน)
ชมทิวทัศน์และความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ที่ปกคลุมไปด้วยหมอกเมฆบางๆท่านจะสัมผัสได้ถึงอากาศหนาวเย็นแบบบนดอยแถบเชียงใหม่บ้านเราในระดับความสูงกว่า 6,000 ฟิตจากระดับน้ำทะเล ระหว่างทางท่านจะได้พบฝูงสัตว์ป่าและหมู่บ้านชาวป่า (จำลอง) จากนั้นเข้าที่พักที่ First world Hotel หรือเทียบเท่า 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่2) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยหรืออิสระในการเลือกกิจกรรมอันหลากหลาย อาทิ เช่น ช็อปปิ้งที่ First World Plaza หรือ สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดที่ Theme Park สามารถแยกซื้อ Outdoor Theme park หรือ Indoor Theme park หรือจัดเต็มเล่นทุกอย่าง All pass (ค่าเครื่องเล่นไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) เชิญท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดบริเวณสวนสนุกขนาดใหญ่ตามอัธยาศัยหรือหากท่านจะเข้าคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. หรือท่านจะเลือกชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย
 *** สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้นสุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าคาสิโน ***   ( เวลาที่มาเลเซียเร็วกว่าเมืองไทย 1ช.ม.)

วันที่2 เก็นติ้งไฮแลนด์ จัตุรัสเมอร์เดก้า อีสตาน่าไนการ่า ปิโตรนัส กัวลาลัมเปอร์ สะเดา 
07.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่3) จากนั่นนำท่านมุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย แวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี แวะร้านช็อกโก้แลตคุณภาพดีที่ผลิตช็อกโกแลตที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้ หลังจากนั้นนำท่านชม จัตุรัสเมอร์เดก้า Merdeka Square  หรือ Dataran Merdeka จัตุรัสกลางเมืองหลวงของมาเลเซีย อันเป็นสถานที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ของชาติมาเลเซีย ชมเสาธงความสูงกว่า 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building ชมพระราชวังแห่งชาติ Istana Negara ทหารม้าและทหารราบประจำพระองค์ ผ่านชมทัศนียภาพเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ หอคอยเคแอล ทาวเวอร์ KL Tower สูง 421 เมตร จะสามารถมองเห็นหอคอยนี้ได้จากแทบทุกมุมของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชม Petronas Twin Tower หรือตึกแฝด ปิโตรนัส สูง 452 เมตร เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของเมืองกัวลาลัมเปอร์
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) หลังจากนั้นเดินทางกลับประเทศไทย
18.00 น. ถึงด่านจังโหลน แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ราคา...........

อัตรานี้รวม  
     ค่ารถบัสหรือรถตู้ ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ  
     ค่าที่พัก 1 คืน ระดับ 3 ดาว (ห้องละ 23 ท่าน) หรือเทียบเท่า
     ค่าอาหาร 4 มื้อ 
     ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
     รวมค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวภาษาไทย
     รวมค่าวีซ่ารวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
     ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท

โทร สำนักงาน 028139228 , 028058800 , 024290553 , 024290545 , 024290523 , 0863458363 , 0895232908 , 0895233165 , 0833086327 , 0863089035   
แฟกซ์ 028139227 
เบอร์โทร 24 ชั่วโมง  0890404783

รายละเอียดการจองทัวร์โอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี7010001669
บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม 
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี0454546331
 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี3941113545
บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ 
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 
บัญชีออมทรัพย์  สาขาอ้อมใหญ่   
เมื่อโอนเงินจองแล้วให้Copyใบโอนเงินแล้วส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 028139227 หรือสแกนสลิปแล้วส่งมาที่ Email Sm789@hotmail.com
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในใบแฟ๊กซ์ 
1.แจ้งชื่อนามสกุล อายุ โอนเงินมัดจำ 50 %
2.ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดโปรดระบุ
3.ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้
ในกรณีที่คณะทัวร์ยกเลิกทัวร์ 
ไม่คืนเงินมัดจำ


 ช่วงเวลาเดินทาง